Zakres zbieranych danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Strony, tj. w celu rejestracji, zarządzania i użytkowania konta Użytkownika oraz zawierania i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń.
 2. Podczas rejestracji konta oraz składania Zamówienia Użytkownik podaje następujące dane:
  • rodzaj klienta (w przypadku klienta biznesowego nazwa firmy i numer NIP),
  • imię i nazwisko,
  • telefon,
  • adres,
  • adres e-mail (login),
  • hasło.
  Jeżeli Użytkownik nie poda ww. danych, Sprzedawca nie będzie w stanie wykonać umowy, a tym samym Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze Sklepu.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu rejestracji, zarządzania i użytkowania konta Użytkownika oraz zawierania i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń, jak również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika w celu rejestracji lub w celu dokonania zakupu.
 4. Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być następujące dane Użytkowników:
  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na Stronę oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika lub Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu prowadzenia konta, lub w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.
 2. Dane Użytkownika lub Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik lub Zamawiający udzielił w tym zakresie odrębnej zgody w trakcie procesu zakładania konta, lub składania Zamówienia.
 3. Po wyrażeniu zgody wskazanej w ust. 2 informacje handlowe będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Zamawiającego, chyba że Użytkownik lub Zamawiający wskazał inny sposób przesyłania informacji handlowych.
 4. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust 2.

Prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownikowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia konta, co wiąże się z usunięciem wszelkich jego danych zapisanych na koncie.
 3. Użytkownikowi oraz Zamawiającemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji (uzupełnienia), jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu na otrzymywanie danych, o których mowa powyżej, bez podawania przyczyny. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego nie będą więcej używane do tych celów.
 4. Dane osobowe Użytkownika oraz Zamawiającego Sprzedawca może udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w celu dostarczenia zakupionego przez Zamawiającego towaru.

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika, w szczególności po zalogowaniu na konto;
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na Stronę.
 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 5. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Zamawiających, korzystających z niniejszej strony internetowej
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu dostępnego pod adresem ... (dalej: „Regulamin”).
 3. Wyrazy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane Regulaminem, chyba że zostało im przypisane odrębne znaczenie w niniejszej Polityce prywatności.
 4. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania wyznaczone przez właściwe przepisy prawa.
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto
Przejdź do koszyka